AFP en Fácil

Trucos | Consejos | Comentarios

Welke Verzekeringen Zijn Verplicht Als Huurder?

Welke Verzekeringen Zijn Verplicht Als Huurder
Welke verzekeringen heb ik nodig voor een huurhuis? – Nogmaals: een woonverzekering is niet verplicht als je in een huurhuis woont. De woonverzekeringen die verstandig zijn om af te sluiten als huurder zijn de inboedel- en de aansprakelijkheidsverzekering.

Wat moet je als verhuurder verzekeren?

Wat voor de rekening van de verhuurder komt – De verhuurder van een woning is in Nederland altijd verplicht om de opstalverzekering af te sluiten. Hiermee wordt de woning verzekerd tegen schade van, water, brand en inbraak. Binnen deze verzekering valt de woning zelf en alles wat er vast zit aan het huis.

Dit gaan dan bijvoorbeeld om de trap, maar ook om de keuken en eventuele inbouwapparaten. Sommige huurders laten in het contract een clausule opnemen dat zij niet aansprakelijk zijn als de schade wordt veroorzaakt door de huurders zelf. In het geval dat er dan bijvoorbeeld brandschade is omdat je een kaars hebt laten branden, dekt de verzekering deze schade niet.

Het is dus verstandig om altijd even in je huurcontract te checken hoe het precies zit met deze regeling. Verder zijn er in Nederland geen verplichte verzekeringen die een verhuurder moet afsluiten. Wel is het verstandig als een verhuurder bijvoorbeeld een aansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandsverzekering afsluit om zo veel mogelijk onvoorziene kosten te dekken.

Heb je een inboedelverzekering nodig als je huurt?

Bij een koophuis heeft u zowel een opstalverzekering als een inboedelverzekering nodig. Maar als u een woning huurt is een opstalverzekering niet nodig. Dit zijn kosten die de verhuurder al betaald. Een inboedelverzekering is echter wel aan te raden als u een appartement of huis huurt, al is het niet verplicht.

Is een brandverzekering verplicht als verhuurder?

Ja, sinds 1 januari 2019 ben je als verhuurder verplicht een brandverzekering af te sluiten voor de woning die je verhuurt.

Wat als mijn huurder geen brandverzekering heeft?

Brandverzekering afgesloten door verhuurder – Het kan wel dat de verhuurder-eigenaar zelf een brandverzekering heeft afgesloten met ‘afstand van verhaal tegen de huurder’. Dit betekent dat de brandverzekeraar van de verhuurder-eigenaar zich niet meer tegen de huurder kan keren voor de schade die door zijn brandverzekering is gedekt.

Je weet als huurder niet of de eigenaar-verhuurder goed is verzekerd. Is de eigenaar-verhuurder onderverzekerd, dan kan hij zich tot de huurder richten voor de schade die niet wordt vergoed door zijn eigen verzekeraar. Dit kan worden vermeden worden door uitdrukkelijk in de huurovereenkomst op te nemen dat de eigenaar in geval van schade afstand van verhaal doet tegenover de huurder. Je hebt als huurder persoonlijke spullen en daar houdt de verzekering van de eigenaar-verhuurder helemaal geen rekening mee. Wil je ze dus beschermen tegen brand, waterschade, natuurrampen, etc., dan moet je sowieso zelf een brandverzekering aangaan voor je goederen, al dan niet met een dekking tegen diefstal. Je blijft als huurder aansprakelijk voor de schade die je veroorzaakt aan derden, zoals de buren. Wordt een brand veroorzaakt door de persoonlijke goederen van de huurder en deze brand slaat over naar de woning van de buur, dan is de huurder aansprakelijk. Ook in zo’n situatie kan een eigen brandverzekering de huurder redden.

Heb je nog vragen of wens je meer informatie ? Stel ze gerust, geheel vrijblijvend aan onze vastgoedspecialisten via ons,

Is glasverzekering voor huurder of verhuurder?

huurder of verhuurder? – Zwaans Woont u in een huurhuis? Voor de spullen in huis sluit u een inboedelverzekering. U bent geen eigenaar van de woning, dus voor het huis zelf sluit de verhuurder een opstalverzekering. Glas is een onderdeel van de woning en wordt daarom normaal gesproken ook verzekerd door de verhuurder.

 • Maar is dat wel in alle gevallen zo? Meestal verzekert de verhuurder zich tegen glasschade ontstaan door storm of brand.
 • Maar bent u zelf de veroorzaker van de schade, omdat u bijvoorbeeld een bal door de ruit heeft gegooid, dan kan het zijn dat u zelf voor de kosten opdraait.
 • Glasschade is dus niet automatisch voor rekening van de verhuurder.

Check uw huurcontract of vraag uw verhuurder wat er geregeld is. Neem daarna contact met ons op. Wij zorgen voor een glasverzekering die past bij uw situatie. : huurder of verhuurder? – Zwaans

Wat valt er allemaal onder de inboedelverzekering?

Een Inboedelverzekering dekt schade aan spullen in je huis door bijvoorbeeld diefstal, lekkage of brand. Onder inboedel verstaan we alle spullen in huis die niet vastzitten. Ze zijn dus te verhuizen. De keuken valt niet onder een Inboedelverzekering, maar het keukengerei wel.

Wie betaalt verzekering huurder of verhuurder?

Huurder of verhuurder? Om het pand te beschermen tegen schade, heeft u een opstalverzekering nodig. Wanneer u een huis huurt, hoeft u dit als huurder niet zelf te regelen. Dit is namelijk de verantwoordelijkheid van de verhuurder.

Wat kost een brandverzekering als huurder?

Verzekering Details Prijs Brandverzekering huurder per jaar Jaarlijkse premie BA huurder + inboedel
Federale Verzekering Inboedel : 40.839 € Rechtsbijstand : 12 € Diefstal (optie) : 83 € Familiale verzekering : 79 € teken online 248 €Inboedel : 40.839 €
See also:  Wie Doet Aangifte Erfbelasting?

Wat kost een brandverzekering voor huurder?

Een woningverzekering voor een appartement –

Voor een appartement met 1 slaapkamer liggen de verzekeringspremies tussen € 85 en € 185, Gemiddeld moet je tussen € 20 en € 90 bijtellen voor aanvullende waarborgen (rechtsbijstand, diefstal en vandalisme). De tarieven voor een tweeslaapkamerappartement liggen tussen € 110 en € 200. In die prijs zijn de keuzewaarborgen zoals diefstal en vandalisme niet inbegrepen. Voor een drieslaapkamerappartement kost een woningverzekering tussen € 130 en € 245. Voor een appartement met 4 slaapkamers ten slotte schommelt de prijs voor een brandverzekering voor huurders in Vlaanderen tussen € 140 en € 275.

Waar ben je als huurder verantwoordelijk voor?

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Groot onderhoud is voor rekening van de verhuurder. Voorbeelden zijn buitenschilderwerk en een nieuwe cv-ketel. Als huurder bent u verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud. Denk aan een nieuwe wc-bril of een leertje in de kraan. Lost de verhuurder de problemen niet op? Vraag dan de Huurcommissie om uw huur te verlagen.

Onderhoud huurwoning
Onderhoud Rekening huurder Rekening verhuurder
Schilderwerk

Witten van binnenmuren en plafonds Schilderen van binnen houtwerk Behangen van binnenmuren

Buitenschilderwerk
Voorbereidende werkzaamheden voor het schilderwerk

Plamuren Opvullen van gaatjes, butsen Dichten van kleine krimpscheuren

Kleine werkzaamheden Vastzetten van:

trapleuningen deurknoppen drempels elektrische schakelaars stopcontactdozen deurbellen vloerroosters plafondroosters sleutels van sloten (binnen en buiten)

Onderdelen en bestanddelen woning Vernieuwing van:

leertjes voor de kraan onderdelen van kranen deurknoppen sloten hang-en-sluitwerk vloerroosters plafondroosters sleutels van sloten (binnen en buiten) garnituur voor douche en toilet garnituur wc elektrische schakelaars stopcontactdozen deurbellen kabelaansluitingen telefoonaansluitingen computeraansluitingen onderdelen van datanetwerken

Scharnieren, sloten, kranen etc. Oliën, smeren of ontkalken van beweegbare onderdelen Grote reparaties, vernieuwing
Bevriezen van kranen Bevriezen van kranen voorkomen
Lampen Nieuwe lampen (peertjes, spotjes, tl-buizen e.d.) in verlichting in/aan:

ruimte voor bewoners samen, zoals hal, trapportaal buitenkant van de woning

Vervanging van lamparmaturen (verlichtingsconstructies) in gemeenschappelijke ruimten en aan de buitenzijde van de woonruimte
Ruiten en ingebouwde spiegels Beschadigde en kapotte ruiten vernieuwen en spiegels

Ontluchten en bijvullen van cv-installatie Opnieuw starten van de cv-installatie na uitval Vernieuwen van filters Schoonhouden van roosters

Reparaties, controle, vernieuwing
Tochtwering Vastmaken en onderhouden van materiaal tegen tocht
Onderdelen buiten de woning Onder andere vernieuwing van onderdelen van brievenbus, buitenlamp, carport, vlaggenstokhouder Vernieuwing bij slijtage
Tuinen, terreinen, opritten en afscheidingen Tuin maken. Als er voor het eerst iemand in de woning gaat wonen Onderhoud aan:

tuin, terrein opritten schutting, heg of muur

Als er voor het eerst iemand in de woning gaat wonen:

Maken van opritten Toegangspaden eenvoudige afscheiding met de buren.

Grote reparaties en vernieuwing

Schoorstenen, afvoer- en ventilatiekanalen Schoonmaken, vegen en ontstoppen als de huurder er bij kan Grote reparaties, vernieuwing
Riool Schoonhouden en ontstoppen van het binnenriool. Tot het aansluitpunt vanuit de woning op het gemeenteriool
Vuilstortkoker. Vuilniscontainerruimte Schoonhouden en zo nodig ontstoppen van de vuilstortkoker. Schoonhouden van de vuilniscontainerruimte. In beide gevallen voor zover voor de huurder bereikbaar Reparaties
Woning Schoonhouden
Ruiten, kozijnen, deurposten, geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelen Wassen en schoonhouden van:

binnen en buitenkant van de ruiten kozijnen deurposten geverfd houtwerk en andere geverfde onderdelen.

Verwijderen van vlooien, mieren, wespen, luizen Verwijderen van kakkerlakken, faraomieren, boktorren en houtwormen
Goten en regenafvoeren Regelmatig schoonhouden. Voor zover voor huurder bereikbaar Vernieuwing en reparaties
Rondslingerend afval Regelmatig verwijderen
Graffiti Verwijderen graffiti. Behalve:

als de kosten te hoog zijn als de huurder er niet bij kan.

Zink- en beerputten en septictanks Zink- en beerputten leegmaken. En septictanks

De regels voor klein onderhoud staan in het,

Heb je als huurder recht op energietoeslag?

Energietoeslag Huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum hebben in 2022 eenmalig recht op een energietoeslag van € 800, Die niet meetelt als inkomen voor de Belastingdienst. Mensen met een bijstands-, IOAW-, IOZA of Bbz-uitkering ontvangen de toeslag automatisch.

Alle anderen moeten een aanvraag bij hun gemeente doen. Uit een rondgang van de NOS begin juni blijkt dat in de vier grote steden de helft van de in aanmerking komende huishoudens de energietoeslag die nog niet heeft gekregen. Een van de oorzaken is dat het verwerken van de aanvragen lang duurt. Maar jammer genoeg heeft nog niet iedereen een aanvraag gedaan.

Het Ministerie van SZW roept daarom de hulp in van organisaties in om de energietoeslag extra onder de aandacht te brengen van huishoudens met een laag inkomen. Publicatiedatum: 21 juni 2022 08:00

Wat dekt de Huurdersaansprakelijkheid?

Uw huurdersaansprakelijkheid dekken – Als huurder ben je aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt wordt aan de woning die je huurt. Jij hebt namelijk de verplichting tegenover de eigenaar om de woonst in de staat zoals je ze ontvangen hebt terug te bezorgen bij het einde van de huurovereenkomst.

Als huurder word je automatisch verondersteld aansprakelijk te zijn voor schade die je hebt veroorzaakt, tenzij je het tegendeel kan bewijzen. Daarom verplichten de meeste huurcontracten de huurder om de huurwoning te dekken met een brandverzekering. Zo kan de eigenaar er gerust op zijn dat als er schade is, die gedekt is door de verzekering van zijn huurder.

Maar zelfs als dit niet verplicht is door het huurcontract, doe je er goed aan om er toch één te nemen want als je als huurder niet kan bewijzen dat de aansprakelijkheid bij de eigenaar ligt, en de verzekering van de eigenaar de kosten na een schadegeval vergoed heeft, kan die verzekeraar zich daarna tot jou wenden om de schadevergoedingen terug te eisen.

Is de verhuurder verplicht om dubbel glas te zetten?

Is de verhuurder verplicht energiebesparende voorzieningen aan een woning aan te brengen? Een verhuurder is niet verplicht om energiebesparende maatregelen voor uw huurwoning te nemen. Bijvoorbeeld isolatie en dubbelglas. Niet alle woningen in Nederland hoeven namelijk isolatie en dubbelglas te hebben.

Het ontbreken van isolatie of dubbelglas is dus geen onderhoudsgebrek aan de woning. Wilt u dat uw verhuurder energiebesparende maatregelen voor uw huurwoning neemt? Dan kunt u dat aan de verhuurder vragen. De verhuurder kan met het verzoek akkoord gaan. Meestal zal hij dan wel om een vragen. Bent u het met de verhuurder wel eens over de aan te brengen energiebesparende voorzieningen, maar niet over de huurverhoging die dan volgt? Dan kunt u of de verhuurder aan vragen wat een redelijke huurverhoging is.

Dat kan tot 3 maanden na het nemen van de energiebesparende maatregelen.

Is verhuurder aansprakelijk voor gedrag huurder?

Aanpak (geluid)overlast: hoe ver moet verhuurder gaan? U bemiddelt ongetwijfeld soms voor verhuur bij cliënten die meerdere woningen als belegging hebben. De verschillende huurders kunnen eenvoudig overlast veroorzaken waarvoor óók uw cliënt als verhuurder aansprakelijk kan zijn.

Ver-van-mijn-bed-show Ik ben niet de oorzaak. Als de ene huurder in een gebouw (geluids)overlast veroorzaakt richting de andere huurder en beide huurders huren van dezelfde verhuurder, zou deze verhuurder kunnen denken: “dat is niet mijn probleem.” Immers, de verhuurder zorgt niet voor de overlast. Onrechtmatige daad.

Daar is op zich geen speld tussen te krijgen, dus moeten de huurders dit in de eerste plaats zelf oplossen. Als zij hier onderling niet uitkomen, kan de huurder die overlast ervaart de veroorzaker aansprakelijk stellen op grond van onrechtmatige daad.

In een notendop betekent dit dat wanneer de overlast zodanig is dat deze als onrechtmatig valt aan te merken, de veroorzaker (al dan niet door de rechter) verplicht kan worden om de overlast te staken. Eventuele schade richting de andere huurder moet vergoed worden. Niet optreden is ook kwalijk! Huurgenot,

Toch gaat de verhuurder in dit geval niet helemaal vrij uit. Als beide huurders dezelfde verhuurder hebben, kan degene die overlast ervaart óók de verhuurder aanspreken. Een verhuurder is op grond van het Burgerlijk Wetboek namelijk verplicht een ongestoord huurgenot aan de huurder te verschaffen.

Doet hij dit niet, dan is sprake van een gebrek (art.7:204 BW). Beide huurders dezelfde verhuurder. Deze aansprakelijkheid geldt dus alleen als beide huurders dezelfde verhuurder hebben. In die situatie heeft de verhuurder namelijk de bevoegdheid om op te treden richting de overlast veroorzakende huurder.

Deze huurder handelt dan immers niet als een goed huurder (art.7:213 BW). Indien een verhuurder geen of onvoldoende gebruik maakt van zijn bevoegdheid om op te treden richting de overlast veroorzakende huurder, kan dit dus een gebrek opleveren. Wat moet verhuurder doen? Full house.

 1. Woningcorporatie Havensteder verhuurt in Rotterdam de woning boven de woning van haar huurder aan een gezin met 4 kinderen.
 2. Enkele maanden nadat de huur van het gezin is ingegaan, heeft de huurder overlastmeldingen bij Havensteder gedaan.
 3. Havensteder neemt dit serieus en laat geluidsmetingen doen.
 4. Hinderlijk maar niet overdreven.

Uit de metingen blijkt dat de overlast vooral bestaat uit contactgeluid door lopen, bonk- en tikgeluid op de vloer en (harde) stemmen van volwassenen en kinderen. De conclusie van de metingen is dat de geluiden hinderlijk zijn, maar dat het maximaal toegestane geluidsniveau níet wordt overschreden.

 • Daarmee is de kous niet af! Huurder is het niet eens met deze conclusie en laat het er niet bij zitten.
 • Havensteder onderneemt vervolgens een aantal bemiddelingspogingen.
 • Ook hebben de bovenburen op eigen kosten nieuwe ondervloeren en vloerbedekking aangelegd en zijn met hen schriftelijke afspraken gemaakt over hun woongedrag.

Volgens de huurder heeft dit alles echter nauwelijks effect en hij stapt naar de rechter. Hier vordert hij van Havensteder een schadevergoeding van € 1.000,- en eist hij dat de bovenburen uit hun woning worden gezet (ECLI:NL:RBROT:2020:4085). Uitspraak rechter Rechtbank Rotterdam.

 • De rechter erkent dat de huurder overlast ervaart, máár daarmee is die overlast nog niet meteen onrechtmatig.
 • Overlast moet geobjectiveerd worden.
 • Dat wil zeggen: niet alleen de huurder, maar ook ieder ander redelijk handelend persoon moet de overlast ervaren.
 • Dit moet objectief kunnen worden bepaald.
 • Geluidsmetingen,

De door Havensteder uitgevoerde geluidsmetingen zijn hier cruciaal. Havensteder heeft meerdere metingen laten doen en volgens het rapport zijn de geluiden aan te merken als woon- en leefgeluiden die de grenswaarden niet overschrijden. Er is volgens de rechter wel sprake van hinder, maar niet van onrechtmatige overlast.

Geen nalatigheid verhuurder. Volgens de rechter heeft Havensteder in deze zaak gedaan wat in redelijkheid van haar gevraagd kon worden. Van nalatig handelen is dan ook geen sprake en dus is er geen gebrek in de zin van art.7:204 BW. De bovenburen mogen blijven wonen en de schadevergoedingsvordering wordt afgewezen.

Conclusie Tip, Als uw cliënt te maken krijgt met huurders die overlast van andere huurders ervaren, doet hij er verstandig aan direct op te treden. In deze zaak bleek dat het direct laten uitvoeren van geluidsmetingen, het voeren van bemiddelingspogingen en het maken van (schriftelijke!) afspraken met de overlastveroorzaker over het woongedrag belangrijke aspecten zijn waarmee kan worden aangetoond dat de verhuurder er alles aan heeft gedaan om de overlast te beperken.

 • Dossier, Documenteer alle telefoontjes, mailtjes en schriftelijke stukken zorgvuldig en houd bij welke acties op welke momenten zijn ondernomen.
 • Het laatste wat u wilt is immers aansprakelijkheid voor het (wan)gedrag van anderen omdat ú uw dossiervorming niet op orde heeft! In overlastsituaties is de verhuurder verplicht om alles te doen wat in zijn vermogen ligt om de problemen op te lossen.

Met goed onderzoek, metingen en bemiddelingsgesprekken kan een verhuurder aantonen dat hij al het mogelijke heeft gedaan om de overlast te stoppen. Van aansprakelijkheid vanwege tekortkoming in de verplichtingen van verhuurder zal dan niet snel sprake zijn.

Is een glasverzekering verplicht?

Als u een huurhuis heeft – Woont u in een huurhuis? Dan hoeft u uw handen meestal niet te branden aan een opstalverzekering. De huiseigenaar is daar namelijk verantwoordelijk voor. Dat geldt ook bij appartementen. De huisbaas kan u wel verplichten om een inboedelverzekering, glasverzekering of brandverzekering af te sluiten. Dat zal dan meestal in uw huurcontract staan.

Hoeveel betaal je voor een inboedelverzekering?

Gemiddelde kostprijs van de inboedelverzekering – Een inboedelverzekering kost gemiddeld tussen de 10 en 30 euro per maand, afhankelijk van de grootte van de woning en de locatie. In goedkope regio’s betaal je voor een gemiddelde woning ongeveer 10 tot 19 euro per maand, terwijl de kosten voor een vrijstaande woning hoger liggen.

Kan een huurder een opstalverzekering afsluiten?

Huurwoning: opstalverzekering niet verplicht Jij als huurder dus niet. Het afsluiten van een opstalverzekering voor jouw huurwoning, is dan ook de keuze en verantwoordelijkheid van jouw verhuurder. De spullen in jouw huurwoning verzeker je wel zelf met een inboedelverzekering.

Waaraan moet een verhuurder voldoen?

Het Burgerlijk Wetboek voorziet in drie hoofdverplichtingen: het onroerend goed aan de huurder ter beschikking stellen; dit in zodanige staat onderhouden dat het kan dienen tot het gebruik waartoe het werd verhuurd; het rustig genot aan de huurder verzekeren.

Waar moet een verhuurder aan voldoen?

Rechten en plichten verhuurder – Je hebt als verhuurder drie verplichtingen: je moet de woning ter beschikking stellen, je moet de woning onderhouden en je moet de huurder woongenot verschaffen. Hier staan twee rechten tegenover: de huurder moet op tijd huur betalen en je mag geen overlast hebben van de huurder.

Voorgaande houdt onder andere in dat er sprake moet zij van rustig woongenot. Oftewel de verhuurder dient er zorg voor te dragen dat de huurder zijn woning behoorlijk kan bewonen. Hieronder wordt ook verstaan een situatie van een omwonende die overlast veroorzaakt. Voor wat betreft het onderhoud komt het groot onderhoud voor rekening van de verhuurder.

Denk bijvoorbeeld aan een reparatie aan de constructie of het schilderwerk buiten. Huurder en verhuurder hebben overigens allebei de verplichting om de woning goed te onderhouden. De ene voor het groot onderhoud en de ander voor het wat kleinere onderhoud.

Wat heeft een verhuurder nodig?

Welke documenten heb ik nodig voor een huurwoning Je bent geïnteresseerd in een, Je meldt je aan en vervolgens vragen wij om een aantal documenten waarmee wij met zekerheid kunnen zeggen of je de woning kunt huren. Het is belangrijk dat al deze gegevens goed en compleet naar ons worden opgestuurd, zodat we zo snel mogelijk een positieve uitkomst kunnen geven! Maar welke documenten heb je nodig voor een huurwoning? Dit verschilt per persoon en of je in loondienst werkt of als zelfstandige.

Kopie van paspoort of identiteitsbewijsRecent ingevulde werkgeversverklaring of arbeidsovereenkomst3 meest recente salarisstrookjesEen recent afschrift bij de bankrekening waar het salaris wordt gestortUittreksel bevolkingsregisterHuurvoorstel formulier van Van Huis Uit Makelaars

Kopie paspoort of identiteitsbewijsInschrijving bij de Kamer van KoophandelWinst- en verliesrekening van de laatste 2-3 jaarUittreksel bevolkingsregisterHuurvoorstel formulier van Van Huis Uit Makelaars

Het verschilt echter per aanbieder welke documenten je precies moet aanleveren. Handig is wel dat deze documenten klaar liggen om op te sturen. Je kunt bij ons informeren wat ervan je verwacht wordt op het gebied van documenten. : Welke documenten heb ik nodig voor een huurwoning